Decrease font size Default font size Increase font size
NUTTIGE LINKS

Nuttige links

Archieven voor het verrichten van onderzoek naar de Afrikaanse KNIL-soldaten en hun afstammelingen:

Nationaal Archief, Den Haag www.nationaalarchief.nl

In het Nationaal Archief bevindt zich het merendeel van de militaire stamboeken van de 3.068 geworven Afrikaanse recruten. Bij de balie op de studiezaal is een korte handleiding voor archiefonderzoek verkrijgbaar naast de handige gids 'Op zoek naar onderofficieren en soldaten bij het KNIL'. 
Zie ter voorbereiding van een bezoek aan het archief: http://www.nationaalarchief.nl

Dit zijn de centrale toegangsnummers:

2.10.50 - Stamboeken en pensioenregisters van Militairen in Oost- en West-Indië, 1815-1949 (1954)

2.10.50.01 - Stamboeken Onderofficieren en Minderen KNIL (inclusief Pupillen) 1832-1899 en enig ander archiefmateriaal van het KNIL 1881-1950

Aansluitend kan gezocht worden naar aanvullende familiegegevens en historisch fotomateriaal bij respectievelijk:

Centraal Bureau voor Genealogie, Den Haag www.cbg.nl 
Nederlands Instituut voor Militaire Historie, Den Haag www.nimh.nl

Museale collecties met onder meer schilderijen, foto's, artefacten en medailles:

Koninklijk Instituut voor de Tropen, Amsterdam www.kit.nl
Museum Bronbeek, Arnhem www.defensie.nl/cdc/bronbeek
Legermuseum, Delft www.legermuseum.nl